> 29 juni Alg. Ledenvergadering + eten

Op vrijdag 29 juni vanaf 20.00 uur in buurthuis ‘De Hoeksteen’ legt het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) verantwoording af voor het gevoerde beleid in het afgelopen seizoen. De kascommissie geeft verslag van de bevindingen tijdens de controle. Uiteindelijk hebben de leden het hier voor het zeggen door beleid goed of af te keuren.
Alle (ouders van jeugd-)leden hebben toegang tot de vergadering. Uiterlijk drie weken voor de vergadering krijgen alle leden per e-mail een uitnodiging en inzage in de stukken.
Sinds 2015 hebben we voorafgaand aan de vergadering, om 18.00, een barbecue georganiseerd. Dit jaar willen we deze ‘traditie’ gestand doen in een andere vorm, we beraden ons nog op de invulling.