> 3 juli Alg. Ledenvergadering + eten

Op vrijdag 3 juli vanaf 20.00 uur in buurthuis ‘De Hoeksteen’ legt het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) verantwoording af voor het gevoerde beleid in het afgelopen seizoen. Uiteindelijk hebben de leden het hier voor het zeggen door beleid goed of af te keuren.
Alle (ouders van jeugd-)leden hebben toegang tot de vergadering. Uiterlijk drie weken voor de vergadering krijgen alle leden per e-mail een uitnodiging en inzage in de stukken.
Sinds 2015 organiseren we voorafgaand aan de vergadering, om 18.00, wat te eten. De eerste jaren een bbq, verleden jaar Italiaans. Ook dit jaar willen we deze ‘traditie’ gestand doen, we beraden ons nog op de invulling.