Ardea zoekt penningmeester

Als Ardea zijn we een volleybalclub met tegen de 200 betalende leden waar ongeveer €30K – €35K per jaar in omgaat. De penningmeester regelt de financiële stromen en de verslaglegging en verantwoording die daarmee gepaard gaat. Onze huidige penningmeester stopt ermee aan het einde van dit seizoen, na zo’n vijf jaar inzet. We zoeken daarom iemand die hem kan vervangen – of liever nog: overtreffen.

Werkzaamheden zijn de inning van contributie in twee ronden (95% incasso), bijhouden van de financiële administratie, opstellen van begroting en jaarrekening plus bespreken daarvan in de Algemene Ledenvergadering, boekencontrole in de aanloop van die ALV, subsidieverzoek met verantwoording aan de gemeente, controleren en betalen van zaalruimte en trainers (95% van het budget), wat kleinere betalingen aan lopende kosten en terugbetalingen aan leden die om gegronde reden tussentijds stoppen (enkeling). Verder een aantal malen per jaar overleg met het bestuur (vier mensen), wat we zo aangenaam mogelijk pogen te maken.

Wil je je inzetten om je club goed te laten draaien, en heb je de kennis en kunde in huis om penningmeester te zijn? Stuur een mailtje aan de secretaris!