Mededeling en kerstgroet

Hallo allemaal,

 

Eigenlijk verwachten we niet dat het nog enige toelichting behoeft: het coronavirus heeft ons toch weer volledig in de greep! Hierdoor heeft ook Ardea alle volleybalactiviteiten in de zaal moeten stopzetten; nu ook voor alle jeugdspelers.

 

Dit terwijl we begin december nog, samen met een aantal enthousiaste leden die zich spontaan aanboden om mee te denken, aan het onderzoeken waren hoe we ook voor onze volwassen leden weer activiteiten konden opstarten. En ook een aangepaste vorm van het jaarlijkse oliebollentoernooi lag nog in het verschiet… Maar inmiddels heeft de realiteit ons ingehaald en weten we dat in ieder geval tot 20 januari 2021 géén binnen-activiteiten mogelijk zijn.

 

In de tussentijd zitten we als bestuur niet stil. We zijn dit jaar begonnen om onze vereniging opnieuw te positioneren. Wat voor vereniging willen we zijn, hoe gaan we met elkaar om en hoe willen we ons ontwikkelen? Dat laatste willen we tot een belangrijk speerpunt maken: want ontwikkelen is niet alleen voor onze jeugdleden van belang maar juist ook voor onze senioren, recreanten en vrijwilligers! We zullen jullie later dit seizoen op de ALV meenemen in onze gedachtegang en hopen dan het nieuwe beleid van Ardea te kunnen presenteren!

 

Binnenkort kun je al een enquête van ons verwachten waarmee we meer inzicht willen krijgen in jullie wensen en belangen.

 

Onze nieuwe visie willen we al graag met jullie delen!

 

<<< Wij dagen onze leden en teams uit om zich te blijven ontwikkelen

vanuit plezier, betrokkenheid en saamhorigheid. Want écht winnen doe je samen.

En samen zijn we Ardea! >>>

 

Tot slot willen we iedereen hele fijne feestdagen toewensen. En alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar, vooral in goede gezondheid! En dan hopen we elkaar snel weer te kunnen ontmoeten op het veld!

 

Het Bestuur,

 

Monique, Madelon, Sven, Judith, Anita & Martin

 

Volleybalvereniging Ardea Heerhugowaard