Nieuwe samenstelling bestuur en tc

Vrijdag 3 juli heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsgevonden voor het seizoen 2019/2020. Eén van de onderwerpen was het aftreden van enkele bestuursleden en technische commissieleden en de verkiezing van de nieuwe bestuursleden.

Aftredend

Paul Stegers heeft 6 jaar diverse bestuursfuncties vervuld, waaronder 4 jaar als voorzitter en het afgelopen seizoen als waarnemend penningmeester.
Jos Knippen heeft zich ruim 9 jaar ingezet als secretaris van Ardea, en heeft daarnaast o.a. de ledenadministratie vanaf de basis volledig nieuw opgezet en on-line gemaakt en de Ardea website vernieuwd en actueel gemaakt.
Monique Mestebeld heeft haar taak als recreantencoördinator neergelegd, mede omdat zij inmiddels al een jaar actief is als voorzitter van onze vereniging. Haar inzet voor de recreanten heeft maar liefst 15 jaar geduurd.
Namens de vereniging bedanken we Paul, Jos en Monique voor hun betrokkenheid en enorme inzet! Allen hebben zich bereid verklaard om hun taken zorgvuldig over te willen dragen en beschikbaar te zijn voor vragen van de nieuwe bestuurs- en TC-leden!

Aantredend

Bestuur

We zijn er enorm trots op dat we uit onze eigen ‘kweek’ nieuwe bestuursleden hebben kunnen aanstellen! Dit is een hele goede stap naar de toekomst. Met de toevoeging van deze drie twintigers aan het bestuur op drie belangrijke functies mag Ardea zich gelukkig prijzen; veel andere verenigingen hebben dit geluk niet.
• Sven Hoek neemt de functie van penningmeester op zich
• Madelon Aardenburg neemt de functie van secretaris over
• Judith Beers treedt als extra bestuurslid technische zaken toe tot het bestuur
Buiten Sven, Madelon en Judith maken ook de volgende personen nog deel uit van het bestuur:
• Anita Bus als algemeen bestuurslid
• Martin Polman als coördinator voor regionale zaken en samenwerking
• Monique Mestebeld als voorzitter van Ardea

Technische Commissie

In de afgelopen maanden zijn er al wat wijzigingen geweest in de samenstelling van de TC.
De TC bestaat vanaf heden uit de volgende leden:
• Judith Beers, voorzitter van de TC, aanspreekbaar voor de dames- en herencompetitie
• Paulien Rijkenberg en Anita Bus voor de jeugd
• Eelke Schrauwers voor het nog op te starten beachvolleybal
• Anton Dekker is op de ALV verwelkomd als TC-lid voor de recreanten