Nieuwsbrief Team West-Friesland no. 1

Nieuwsbrief Team West-Friesland 2019/2020 no. 1

Beste volleyballers en ouders van jeugdleden,

Team West-Friesland

Sinds een paar jaar overleggen een aantal volleybalverenigingen in West-Friesland regelmatig met elkaar om zoveel mogelijk van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen. Het hoofddoel hierbij is het volleybal in onze regio nog beter op de kaart te zetten en naar een hoger niveau te tillen. Sinds het afgelopen seizoen is ook Ardea aangesloten bij dit initiatief.
We zijn het afgelopen seizoen ook gestart om kritisch te kijken naar de wijze waarop we onze verenigingen georganiseerd hebben en onderzoeken of we hier verbeteringen in aan kunnen brengen. We worden hierbij actief ondersteund door het NOC*NCF. Dit onderzoek willen we niet alleen op bestuursniveau uitvoeren, maar hierbij vooral ook onze leden betrekken. Onze leden zien immers juist vaak heel scherp wat goed gaat en wat beter kan binnen de eigen vereniging!

Drie werkgroepen, wie denkt er mee?

Op dit moment zijn we bezig drie werkgroepen op te zetten, waarvoor we vanuit de verschillende verenigingen deelnemers zoeken. Zo krijgen we ervaring en inbreng vanuit de verschillende clubs in de werkgroepen. We hebben al een aantal leden van de verschillende clubs gevonden die mee willen doen, maar het zou prachtig zijn als ook vanuit Ardea meer mensen hieraan deel willen nemen. Hoeveel werk is dat voor de deelnemers? We verwachten dat per werkgroep 3 of 4 bijeenkomsten van 2 tot 3 uur nodig zullen zijn. Dat is dus prima te overzien, en het geeft je de kans je stem te laten horen en kennis te maken met actieve leden van de andere West-Friese clubs!

Welke werkgroepen zijn er en wat gaan ze doen?

De drie werkgroepen hebben de volgende opdrachten.
1. Werkgroep Vitale verenigingen
Deze werkgroep denkt na over een breed gedragen beleid binnen de verenigingen: waar staat een vereniging voor, wat is belangrijk voor de leden en de vrijwilligers en in welke richting ontwikkelt de vereniging zich. Uiteraard zal dat beleid per vereniging verschillen, maar punten die voor iedere vereniging gelden kunnen worden uitgewerkt. Ideeën van de werkgroep over het beleid kunnen door de verenigingen die ze aanspreken worden opgepakt. De werkgroep komt dus met een “gereedschapskist” voor de besturen, die daaruit de voor die club belangrijke ideeën kunnen gebruiken om tot een goed beleidsplan voor hun eigen club te komen.
2. Werkgroep Competentiebevordering
Deze werkgroep houdt zich bezig met de organisatiestructuur van de vereniging en de kwaliteit van mensen binnen die vereniging. Hoe krijg je de juiste mensen op de juiste plek en zorg je dat ze de juiste kwaliteiten hebben om hun taken goed en met plezier te kunnen uitvoeren?
3. Werkgroep Volleybalpromotie en werving
Deze werkgroep vragen we om na te denken over het behouden (het blijven ‘boeien’) en binden van leden. De werkgroep ontwikkelt instrumenten die de verenigingen kunnen helpen om een daling van het aantal leden te stoppen (‘de achterdeur dichthouden’). Daarnaast denkt de werkgroep na over wat we kunnen doen om het aantal volleyballers in West-Friesland weer te laten groeien (‘de voordeur openzetten’) door meer aandacht te vragen voor de sport en het opzetten van nieuwe volleybalactiviteiten.
We hopen dat er uit de werkgroepen goede ideeën komen waarmee we onze eigen club nog beter kunnen maken en het volleybal in de regio kunnen laten groeien. Natuurlijk is dit niet klaar met het ontwikkelen van ideeën en plannen. Daarna gaan we ook daadwerkelijk met de uitwerking ervan aan de slag!
Wil je hieraan meewerken? Hoe meer inbreng vanuit onze club, hoe meer we ervan leren en hoe beter onze contacten met de andere clubs. Wil je meer informatie of wil je je gelijk opgeven neem dan contact op met ondergetekende via het emailadres:regiocoordinator@ardeahhw.nl.

Namens Team West-Friesland en het Bestuur van Ardea,
Martin Polman

Samenwerkende volleybalverenigingen

Op dit moment werken de volgende volleybalverenigingen onder de noemer ‘Team WF’ met elkaar samen: