Rabo ClubKas wordt ClubSupport

In 2018 en 2019 heeft Ardea meegedaan aan de Rabo Clubkascampagne – deze verving de al jaren lopende Rabo sponsorfietstocht.
In 2020 vernieuwt er weer iets: de Clubkascampagne wordt Rabo ClubSupport (klik).
De opzet is zo te zien hetzelfde – Raboleden kunnen stemmen en afhankelijk van het aantal stemmen verwerft de club een zeker subsidiebedrag. Alleen ligt de stemperiode ongeveer een half jaar later.
De club kan zich vanaf eind juni aanmelden, Raboleden kunnen stemmen vanaf eind september tot half oktober. Zij krijgen van de Rabobank tijdig informatie toegestuurd.
Rabo-rekeninghouders die Ardea een steuntje in de rug willen geven, doen er dus goed aan om ook ‑kosteloos en zonder verplichtingen‑ Rabolid te worden (klik).