Seizoen wordt nog niet hervat

Beste leden van Ardea,

 

We hebben de afgelopen periode meerdere vragen ontvangen over de mogelijkheden op bepaalde volleybalactiviteiten te hervatten. Bij deze willen we jullie informeren over ons huidige standpunt.

 

Wij conformeren ons zoveel mogelijk aan de algemene coronarichtlijnen van de overheid en de specifieke richtlijnen voor de volleybalsport van de NOC*NCF en de Nevobo.

 

Dat betekent dat in de huidige fase waarin wordt geadviseerd om reisbewegingen en contacten te beperken tot het hoogst noodzakelijke voor iedereen van 18 jaar en ouder, we géén activiteiten zullen accommoderen. Daarbij heeft de Nevobo ook laten weten dat de competities (oftewel de wedstrijden) dit kalender niet meer hervat zullen worden. De Nevobo is druk doende om scenario’s uit te werken voor de rest van het seizoen. Dit kan ook betekenen dat het huidige seizoen verlengd gaat worden tot de zomer van 2021. Het bericht van Nevobo d.d. 13 november lees je hier.

 

Als bestuur volgen we de ontwikkelingen. Zodra de overheid aankondigt dat er weer mogelijkheden komen om ook de trainingen weer op te starten zullen we dit zorgvuldig afwegen! Eerder is er sprake geweest van een optie om twee-tegen-twee te trainen/spelen mits de 1,5M afstandsregel kan worden gegarandeerd. Aan de ene kant biedt dit mogelijkheden maar we kunnen niet ontkennen dat dit ook een heel lastig dilemma oplevert! Daarnaast moeten we als bestuur ook andere afwegingen meenemen, zoals financiële consequenties en het aanbieden van gelijke mogelijkheden aan al onze “senioren” (in deze: alle leden van 18 jaar en ouder).

 

Dit kan er toe leiden dat we beslissingen moeten nemen waar iemand vanuit zijn eigen gezichtspunt anders tegenaan kan kijken. Dat is de situatie waar we ons helaas in bevinden.

 

We vragen om jullie begrip maar ook om jullie feedback. Samen komen we tot de besluiten die het beste zijn voor onze vereniging.

 

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,

 

Monique Mestebeld – Voorzitter
Volleybalvereniging ARDEA Heerhugowaard
bestuur@ardeahhw.nl