De TC spreekt zich uit – september 2018

De eerste trainingen van seizoen 2018/2019 zijn inmiddels achter de rug en veel Nevobo-teams hebben ook hun eerste wedstrijden alweer gespeeld. Tijd voor een berichtje van de TC (technische commissie).

Wij hebben een aantal klachten/vragen ontvangen over de late berichtgeving met betrekking tot de teamindelingen en het trainingsschema. Dat hadden we zelf ook anders gepland en verwacht; het bleek dit jaar echter een complexere puzzel dan de afgelopen jaren! Dit is vooral het gevolg van veranderingen in onze trainersgroep en mutaties binnen de teams. Wij betreuren het dan ook dat Heren 2 en Happy Life als team zijn gestopt. Het nieuw leven inblazen van een 2e herenteam en een team in de B-poule van de recreantencompetitie, staat voor het komende jaar hoog op de agenda.

Het aantrekken en opleiden van nieuwe en meer trainers staat eveneens bovenaan onze prioriteitenlijst. Dit is een aanzienlijke klus maar erg belangrijk voor het voortbestaan van onze vereniging. We hechten er waarde aan om dit samen met de ‘zittende’ trainers op te pakken! De communicatie tussen trainers en TC is in het verleden niet altijd goed verlopen. We pakken dit op als leerpunt en gaan hier mee aan de slag.

We hebben concrete plannen om de aandacht voor de jeugd meer te verspreiden. We hebben de afgelopen jaren te veel jeugdspelers zien vertrekken naar andere verenigingen omdat ze – in hun ogen – daar verder konden komen dan bij Ardea. We zien het echter zo dat dit juist door het opstappen bij Ardea ook inderdaad bewaarheid wordt. Een klassieke ‘kip en ei’ situatie. Tijdens de laatste ALV hebben we als TC uitgesproken dat we de ambitie hebben om ervoor te gaan zorgen dat spelers voor die ‘stap hoger’ juist naar Ardea willen komen!

Dit zal niet binnen één seizoen worden gerealiseerd. Geleidelijk zullen we hier stappen voor gaan zetten. Voor de komende tijd willen we een extra training op donderdag gaan organiseren voor de ‘betere’ jeugd om ze meer uitdaging te bieden en om ze te leren hoe ze deze kracht kunnen inzetten om hun mede-teamgenoten mee te krijgen. Daarnaast willen we een Instroomgroep voor de jeugd opstarten om ze betere ondersteuning te bieden bij het onder de knie krijgen van de basisvaardigheden. Dit worden tijdelijke trainingsgroepen. Qua samenstelling en aandachtsgebieden zullen er aanpassingen volgen gedurende het seizoen.
Ook hier speelt de beschikbaarheid van geschikte trainers een rol. We hopen dat we de eerste stappen na de herfstvakantie georganiseerd zullen hebben.

Als er vragen of opmerkingen zijn dan horen we dit graag. We staan open voor het gesprek!
De TC-leden zijn vaak in de zaal te vinden.

– Meike den Boef (Dames 1) – Dames
– Jacqueline Harren (Focus) – Jeugd
– Monique Mestebeld (Sijsgirls) – Recreanten
– Paulien Rijkenberg (Dames 3) – Jeugd
– Eelke Schrauwers (Heren 1) – Beachvolleybal
– Paul Stegers (Heren 1) – Heren
– En ondergetekende (WIOS) – Coördinator

Wordt vervolgd…

Namens de TC,

Martin Polman