We starten 31 augustus weer

Ondanks de coronaproblematiek
wenst Ardea jullie allemaal een hele fijne zomervakantie!

In principe starten de trainingen weer in week 36 en dus op maandag 31 augustus.
Dit wijkt af van eerdere jaren waarin de trainingen weer hervat werden in de week direct na de zomervakantie. Dit jaar willen we de eerste twee weken gebruiken om goed kennis te nemen van de situatie rondom COVID-19 en de organisatie goed in lijn met de dan geldende regels in te richten. Ook zijn de coronaregels tot 1 september nog strikter dan erna.
Dinsdag 18 augustus komen wij als bestuur weer bijeen. Wij zullen vóór vrijdag 21 augustus nadere informatie verstrekken.
Fijne vakantie!

Het Ardea-bestuur
Monique, Madelon, Sven, Judith, Anita en Martin