Arbitrageleidraad Nevobo

De Leidraad met Richtlijnen en Instructies voor de Arbitrage beschrijft het wedstrijdprotocol dat geldt voor alle Nevobo competitieteams. Alle spelregels passeren de revue, en de invloed ervan op het handelen van de scheidsrechter.
De leidraad is met name geschreven voor alle regioscheidsrechters. Maar we raden alle wedstrijddeelnemers in de regiocompetitie aan het document ook eens door te nemen.