Invallersbepalingen (zie Wedstrijdreglement: art 3.1.6 Wijzigen team)

3.1.6 Wijzigen team ofwel invallersbepalingen

3.1.6.1 Een speler mag in een hogere klasse dan waartoe hij reglementair behoort uitkomen met de volgende beperkingen:

  1. niet meer dan tweemaal in één kalendermaand;
  2. niet meer dan elf wedstrijden per seizoen.

Daarnaast mag een speler horizontaal meespelen in een team van zijn of haar vereniging indien dit team in dezelfde klasse uitkomt als het team waartoe de speler reglementair behoort. Tijdens een te spelen wedstrijd waarbij van bovengenoemde regel gebruik wordt gemaakt mogen er maximaal drie spelers horizontaal meespelen bij een wedstrijd.

3.1.6.2 Een speler, die de bovengenoemde beperkingen overschrijdt, gaat automatisch tot het team behoren waarin de speler het meest is uitgekomen. Na de derde keer invallen gaat de teller van het aantal invalbeurten weer op nul in de maand dat er ingevallen wordt.

3.1.6.3 Een jeugdlid mag onbeperkt uitkomen in ieder hoger team dan waartoe hij reglementair behoort.

3.1.6.4 Een speler kan uiterlijk tot 2 maart worden teruggeschreven naar het naast lagere team dan waartoe hij reglementair behoort onder de volgende voorwaarden:

  1. de aanvraag is uiterlijk op de eerste dag van een kalendermaand, waarin hij wil gaan spelen op het naast lagere team, ingediend bij de Organisator;
  2. hij is in de afgelopen kalendermaand niet meer dan éénmaal uitgekomen in het team waartoe hij reglementair behoort;
  3. hij is in maximaal 11 wedstrijden uitgekomen.

Wedstrijden, gespeeld in de klasse waaruit hij is teruggeschreven, worden als wedstrijden waarin de speler hoger is uitgekomen beschouwd.

 

Toelichting:

Op het moment dat je 2 teams op hetzelfde niveau hebt, zoals DS1 en DS2 mogen de spelers daarvan bij elkaar horizontaal meespelen. Dat wordt niet gezien als invallen.

Bij horizontaal meespelen mogen er echter maar maximaal 3 spelers per wedstrijd van deze regeling gebruik maken. De overige spelers moeten uit het eigen team komen, of invallers uit lagere teams zijn. Het mogen wel per wedstrijd iedere keer andere spelers zijn. Door horizontaal meespelen kun je dus ook niet vast spelen in een team.

Bij invallen (dus DS3 spelers die in DS1 of DS2 invallen) daarvoor gelden de beperkingen van 2x per maand en 11x per seizoen als je niet wilt vastspelen.

Jeugdspelers mogen onbeperkt invallen en kunnen zich niet vastspelen.

Als ze echter in DS1 of DS2 ingedeeld staan tellen ze wél mee voor het maximum van 3 spelers voor horizontaal meespelen.