Netfouten fluiten we weer af

Bij (acties voor) het spelen van de bal geldt aanraking van het net tussen de antennes als fout. ‘Actie om de bal te spelen’ is bijvoorbeeld opspringen, de aanvalsslag (of een poging daartoe) en landen. (11.3.1).
Spelers die dicht bij de bal zijn als die wordt gespeeld of spelers die pogen de bal te spelen, zijn te beschouwen alsof zij de bal spelen. Daarvoor is dus geen daadwerkelijk balcontact nodig. (11.4.4).
Kortom: aanraken van het net tijdens het spelen van de bal of een poging daartoe is weer gewoon fout.
Het maakt niet uit waar je het net raakt.

Er zijn wel uitzonderingen.
* Onopzettelijk aanraken van het net met het haar mag, tenzij bijvoorbeeld een paardenstaart echt verstrikt raakt in het net.
* Je mag het net raken als de bal niet in de buurt is, bijvoorbeeld als je je omdraait om mee te spelen.

Klik hier voor de exacte spelregelwijzigingen.