Ons aanbod, onze aanpak en onze voorwaarden

Volleybalvereniging ‘Ardea’ traint en speelt met leden van 6 tot bijna 80 jaar, recreatief en competitief. Wil je meespelen of alleen trainen? Je bent van harte welkom, met veel, weinig of zelfs geen enkele ervaring.
Volwassenen (18+) komen binnen bij onze instroomgroep. Daar leer je de volleybalvaardigheden of fris je ze op. In samenspraak met de trainer stroom je vervolgens door naar een competitie- of recreatieteam of naar een trainingsgroep.

Tot 3x lekker meespelen, dan pas beslis je of je definitief meedoet

Je wordt weliswaar direct lid (aanmelden via het web), maar je kunt na max. 3x meetrainen (binnen een periode van een maand) zonder gedoe of kosten de secretaris mailen en ervan af zien. Pas daarna ben je definitief lid voor het seizoen, met automatische verlenging per jaar. Als lid ben je bekend met onze statuten en ons huishoudelijk reglement. Dit hebben we verder ook praktisch uitgewerkt in onze gedragsregels.
We zetten ons in om de ons toevertrouwde persoonsgegevens volgens de AVG-regels te beheren.

Goed bewegen en leren sporten, van zes tot achttien jaar

Kinderen vanaf 6 jaar trainen en spelen volgens de CMV-methode (Circulatie MiniVolleybal ofwel Cool Moves Volley). Vanaf daar groeien ze door via de C-, B- en A-jeugd naar het volwassen volleybal. Aanvullend op de statuten en het huishoudelijk reglement hebben we een jeugdbeleidsplan. Hierin staan o.m. gedragsregels voor spelers en trainers/coaches, en dat deze laatsten beschikken over een zogeheten VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

CMV biedt 6 niveaus, die de kinderen afhankelijk van leeftijd en talent doorlopen:
• CMV niveau 1 vanaf 6 tot 8 jaar
• CMV niveau 2 vanaf 7 tot 9 jaar
• CMV niveau 3 vanaf 8 tot 10 jaar
• CMV niveau 4 vanaf 9 tot 11 jaar
• CMV niveau 5 vanaf 10 tot 12 jaar
• CMV niveau 6 vanaf 11 tot 13 jaar
CMV aanmelden: technischecommissie@ardeahhw.nl

• C-jeugd vanaf 12 tot 14 jaar
• B-jeugd vanaf 13 tot 16 jaar
• A-jeugd vanaf 15 tot 18 jaar
Jeugd aanmelden: technischecommissie@ardeahhw.nl

De Nevobo-competitie biedt uitdaging aan senior (18+) volleybaltalenten

Ardea speelt goed mee in de regionale Nevobo-competitie met teams in diverse klassen. De indeling bij de Nevobo-seniorenteam gebeurt op basis van volleybaltechniek en inzet. Vandaar dat we altijd eerst willen weten op wat voor niveau je speelt / gespeeld hebt, en je eerst uitnodigen om mee te trainen.
Aanmelden: secretaris Madelon Aardenburg, secretaris@ardeahhw.nl

Lekker recreatief trainen en desgewenst competitie spelen

Wie recreatief wil volleyballen, is bij Ardea aan het goede adres. Het maakt niet uit wat je leeftijd of (gebrek aan) ervaring is, we kunnen je een plek bieden om volleybaltechniek op te doen of te verbeteren, en om te spelen. Er zijn de nodige recreatieve leden die alleen komen trainen, maar we spelen in aantrekkelijke en goed bezette recreatiecompetities met twee damesklassen (A en B, Langedijk, dinsdagavond) en twee heren-/mixklassen (A en B, donderdagavond in Heerhugowaard). Wie wil, en voldoende volleybaltechniek heeft opgedaan, kan meespelen.
Aanmelden: technischecommissie@ardeahhw.nl

Onze contributie en de overige kosten die we in rekening brengen

Het bedrag dat we onze leden in rekening brengen, bestaat uit een verenigingscontributie (die we vooral gebruiken om zaalhuur en trainers te betalen) plus een bedrag aan externe kosten (competitie­kosten, bijdrage aan de Nevobo, spelerskaart e.d.).
Ardea mag de verenigingscontributie jaarlijks verhogen met de prijsindex van het CBS, afgerond naar hele euro’s, maar deze is nu al gelijkgebleven sinds seizoen 2014-2015. De externe kosten berekenen we gewoon netto door (vanaf 2018 direct bij de eerste incasso).
Wie een Huygenspas met een sportbon heeft, krijgt 80% korting met een maximum van € 105 tegen inlevering van de Huygenspas-sportbon plus een foto, scan of kopie van de Huygenspas. We kunnen een bewijs van inschrijving leveren waarmee je dan via de Huygens sportkleding-waardebon tot € 50 sportkleding bij Sport2000 kunt kopen.

 

Leden betalen hun bijdrage via automatische incasso

Ardea int de contributie en kosten in twee ongelijke delen omdat we in de eerste incasso de externe kosten (Nevobo, competitiebijdragen) volledig meenemen, zoals besloten in onze Algemene LedenVergadering van 2018. Inning vindt plaats rond 1 september en 1 januari via automatische incasso. Nieuwe leden geven daarvoor een machtiging af. Zo nodig kun je een wijziging van het rekeningnummer doorgeven aan penningmeester@ardeahhw.nl.

Opzeggen: vóór 1 augustus bij de secretaris

Het verenigingsjaar eindigt op 30 juni, dan begint direct het nieuwe seizoen. Dan verlengen we je lidmaatschap (en contributieverplichting) automatisch met een jaar, maar we honoreren opzeggingen tot 1 augustus (besluit ledenvergadering 2016). Opzegging tijdens het seizoen leidt niet tot vrijstelling/teruggave van contributie, alleen in uitzonderingsgevallen (zoals zware langdurige blessures, verhuizing). Afmelden: secretaris Madelon Aardenburg, per mail: secretaris@ardeahhw.nl.

Ons statutaire vestigingsadres voor de Kamer van Koophandel is Rustenburgerweg 126, 1703RZ Heerhugowaard. Hier vinden geen sportactiviteiten plaats.