Tegenstander NIET akkoord met wedstrijdwijziging

Wat zijn de consequenties als de tegenstander NIET akkoord gaat
met een voorgestelde wedstrijdwijziging?

 

Voor elke wijziging van een wedstrijd ná de oorspronkelijke door de Nevobo vastgestelde datum, is toestemming nodig van beide teams.

Elk team kan een verzoek tot wijziging indienen en daar kan mee ingestemd worden, dit is echter niet verplicht.

Een team hoeft dus niet mee te werken aan verplaatsing van een wedstrijd en kan daarmee vasthouden aan de oorspronkelijke datum/tijd.

We raden teams altijd wel aan om te proberen mee te denken richting een oplossing, maar kunnen ze hier niet toe verplichten.

Dan is het aan het vragende team om te kijken naar andere mogelijkheden en dat is het regelen van invallers uit een lager team.

En zoals dat gaat bij invallers betekent dit meestal dat hun niveau lager is dan de eigen teamleden.

Het is de keuze van de Vereniging om vast te houden aan de oorspronkelijke planning, die al langere tijd in hun kalender staat.

Hierna is het de keuze van tegenstander om te spelen met invallers, of om de wedstrijd af te zeggen.

Voor afzeggen staan er echter wel sancties omschreven ( €50.- boete en 5 wedstrijdpunten in mindering).

(email Nevobo 29 november 2019)

NB Wedstrijdsecretariaat:

  • Probeer zo min mogelijk wedstrijden te wijzigen, dit wordt de andere vereniging vaak als onplezierig ervaren en kost soms extra zaalhuur of trainingstijd.
  • Zeg je Nee tegen een wijzigingsvoorstel, dan zal de andere vereniging de volgende keer ook wat minder of helemaal niet willen meewerken.

 

Termijn wedstrijden verplaatsen:

Wedstrijdwijzigingen kunnen ingediend worden totdat alle wedstrijden gespeeld zijn.

Hier zitten geen beperkingen aan.

De enige beperkingen is de maand april,een wedstrijd in april mag alleen naar voren gehaald worden en niet naar later in april.