Trainings- en zalenschema

Bij verhindering: bel, mail of app tijdig de trainer! Zie zo nodig onze adressenlijst.