Veilig sporten bij Ardea

Bij Ardea zetten we ons ervoor in, dat iedereen die op een of andere manier bij ons betrokken is, zich veilig voelt bij ons.
Om het even of het onze sporters zijn, vrijwilligers, begeleiders/trainers, toeschouwers of een ander die met ons te maken heeft.
Daarom hebben wij gedragsregels, geïnspireerd op de voorzet van het NOC*NSF. En stellen we eisen aan vrijwilligers die direct met minderjarigen omgaan.
 

Onze gedragsregels liggen voor de hand. Maar niettemin:

We hebben respect voor elkaar

We betonen respect, voor tegenstander(s), teamgenoten, scheidsrechters, trainers, toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik, sta erbij stil hoe je overkomt. Geef iedereen zo veel mogelijk het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen, binnen de gedragsnormen.
Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Pesten kan écht niet. Bedenk hoe dit voor jezelf zou voelen.
Spreek elkaar aan op gewenst en ongewenst gedrag.
Respect laat je ook zien in dagelijks gedrag. Maak niets stuk, respecteer elkaars eigendommen. Ruim materialen op. Gooi afval in de afvalbakken, laat de kleedkamer netjes achter.

Train en speel sportief mee

Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.
Speel eerlijk en sportief, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record.

Houd je handen thuis

Raak niemand tegen zijn of haar wil aan, buiten de normale sportbeoefening. Seksuele intimidatie en misbruik tolereren wij absoluut niet.

Kleedkamers zijn sekse-gescheiden

We hebben kleedkamers voor vrouwen en voor mannen. Geen onduidelijkheid. Dus ook geen moeders/oma’s of vaders/opa’s in de kleedkamer van de andere sekse. Vraag desnoods hulp van een andere aanwezige ouder.

App verantwoordelijk

Realiseer je wie er deel uitmaken van een appgroep. Bedenk of wat je deelt, relevantie heeft voor iedereen.

Beperk foto’s en video

Maak bij Ardea alléén beeldmateriaal dat direct met de sport zelf te maken heeft, zoals rond een wedstrijd. Wie een foto op de site of in social media plaatst of daarvoor aanlevert, vraagt toestemming van de mensen die erop staan. We noemen in principe geen namen bij de foto; op teampagina’s is dat natuurlijk onvermijdelijk.
In kleedkamers nemen we nooit beelden op.

Meld onregelmatigheden

Houd je aan deze gedragsregels en je eigen gevoel, normen en waarden. Gaat iets daartegenin, meld het bij het bestuur of onze vertrouwenspersoon.
 

Het bestuur heeft oog voor de vrijwilligers,
zeker die met kinderen en jeugd omgaan

Naast alle regels, houden bestuur en technische commissie natuurlijk ook gewoon oren en ogen open om zaken te signaleren die niet door de beugel kunnen.
Als onderdeel van ons preventiebeleid hebben we een startgesprek met nieuwe vrijwilligers en vragen we zeker VOG’s (verklaringen omtrent gedrag) aan voor diegenen die omgaan met cmv’ers en jeugd. We vernieuwen VOG’s elke drie jaar.
Daarnaast kunnen we referenties opvragen en het Register Tuchtuitspraken raadplegen.