Veilig sporten bij Ardea

Bij Ardea zetten we ons ervoor in, dat eenieder die op een of andere manier bij ons betrokken is, zich bij ons veilig voelt. Daarom hebben wij gedragsregels, geïnspireerd op de voorzet van het NOC*NSF. En stellen we eisen aan al onze vrijwilligers, zeker diegenen die direct met minderjarigen omgaan.
 

Onze gedragsregels zijn eigenlijk voor de hand liggend.

We hebben respect voor elkaar

We betonen respect, voor tegenstander(s), teamgenoten, scheidsrechters, trainers, toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik, sta erbij stil hoe je overkomt. Geef iedereen zo veel mogelijk het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen, binnen de gedragsnormen.
Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Pesten kan écht niet. Bedenk hoe dit voor jezelf zou voelen.
Spreek elkaar aan op gewenst en ongewenst gedrag.
Respect laat je ook zien in dagelijks gedrag. Maak niets stuk, respecteer elkaars eigendommen. Ruim materialen op. Gooi afval in de afvalbakken, laat de kleedkamer netjes achter.

Train en speel sportief mee

Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.
Speel eerlijk en sportief, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen stimulerende middelen.

Houd je handen thuis

Raak niemand tegen zijn of haar wil aan, buiten de normale sportbeoefening. Seksuele intimidatie en misbruik tolereren wij absoluut niet.

Kleedkamers zijn sekse-gescheiden

We hebben kleedkamers voor vrouwen en voor mannen. Geen onduidelijkheid. Dus ook geen moeders/oma’s of vaders/opa’s in de kleedkamer van de andere sekse. Vraag zo nodig hulp van een andere aanwezige ouder.
Mocht een indeling lastig zijn vanwege persoonlijke geaardheid, dan kun je ook samen met de vertrouwens­persoon een oplossing voor vinden.

App verantwoord

Realiseer je wie er deel uitmaken van een appgroep. Bedenk of wat je deelt, relevantie heeft voor iedereen.
Als je het ergens niet mee eens bent, uit je ongenoegen dan niet via de app(-groep), maar zoek persoonlijk contact met de betrokkene, de vertrouwenspersoon, het bestuur of de TC. We staan open voor de dialoog.

Beperk foto’s en filmpjes

Maak bij Ardea alléén beeldmateriaal dat direct met de sport zelf te maken heeft, zoals rond een wedstrijd. Wie een foto op de site of in social media plaatst of daarvoor aanlevert, vraagt toestemming van de mensen die erop staan.
In kleedkamers nemen we nooit beelden op.

Meld onregelmatigheden

Houd je aan deze gedragsregels en de gebruikelijke normen en waarden. Gaat voor jouw gevoel daar iets tegenin, meld het bij het bestuur of onze vertrouwenspersoon.
 

We blijven alert op een veilige sportomgeving

Naast alle regels, houden bestuur, technische commissie en vertrouwenspersoon ogen en oren open om zaken te signaleren die wellicht niet volgens onze eigen gedragsregels verlopen.
Als onderdeel van ons preventiebeleid hebben we een startgesprek met nieuwe vrijwilligers en vragen we VOG’s (verklaringen omtrent gedrag) aan voor onze trainers, bestuursleden, leden van de technische commissie en de vertrouwenspersoon. We vernieuwen VOG’s elke drie jaar.
Daarnaast kunnen we referenties opvragen en het Register Tuchtuitspraken raadplegen.