Corona update november

Zoals de rest van Nederland zijn we allemaal op de hoogte van de afgelopen persconferentie. De aangepaste maatregelen zorgen voor veel vragen en nog meer logistieke uitdagingen, ook voor ons als volleybalvereniging (zie ook de sites van het NOC*NSF en van Nevobo).

Hoe vervelend we dit ook vinden, we moeten en willen er invulling aangeven. Hieronder staat de stand van zaken:

Trainingen en wedstrijden
Voor sporters en bezoekers geldt dat sinds afgelopen zaterdag een Corona Toegangs Bewijs nodig is, hierna te noemen CTB.

Inmiddels is wel bekend gesteld via de site van NOC*NSF dat controle uitgezonderd is voor alle vrijwilligers en mensen die functioneel ingezet worden, dus scheidsrechters, trainers, coaches, leiders. Ouders die rijden en toegang willen hebben tot de zaal, moeten wel gecontroleerd worden. Wel blijven de basisregels van kracht: blijf thuis bij klachten en respecteer de 1½ meter afstand.

Trainingen
Kinderen t/m 18 jaar graag d.m.v. Kiss & Ride afzetten/ophalen (dit beperkt de noodzakelijke inzet van extra vrijwilligers);
Vanaf 18 jaar dient er een CTB toonbaar gemaakt worden.

OPROEP
We zoeken vrijwilligers voor onze trainingslocaties Granaat* en Focus** (*maandag / **maandag en donderdag) die bij aanvang van de trainingen bij de deur willen controleren op CTB. Iedereen mag dit doen en kan de controle uitvoeren door de Corona Check Scanner app te downloaden. Dit mag natuurlijk ook iemand van het team zijn.

Mochten er geen vrijwilligers opstaan, dan beraden we ons opnieuw en zijn wij mogelijk genoodzaakt de trainingszalen niet beschikbaar te stellen voor trainingen. Als vereniging houden wij ons aan de opgelegde maatregelen en zijn hier ook toe verplicht gesteld door de gemeente die ons als vereniging een boete zal opleggen als blijkt dat we ons hier niet aan houden.

Natuurlijk hopen wij dat iedereen ‘gewoon’ van de partij is, niet voor ons als bestuur, maar voor je eigen sportplezier en je team!
We vertrouwen erop dat wij als vereniging ‘Samen zijn wij Ardea’ ook dit mogelijk kunnen maken met elkaar en het sporten bovenaan staat!