Lidmaatschap

Informatie lidmaatschap Ardea

Volleybalvereniging ‘Ardea’ traint en speelt met leden van 6 tot bijna 80 jaar, recreatief en competitief. Wil je meespelen of alleen trainen?

Je bent van harte welkom, met veel, weinig of zelfs geen enkele ervaring. Volwassenen (18+) kunnen binnenkomen bij onze instroomgroep. Daar leer je de volleybalvaardigheden of fris je ze op. In samenspraak met de trainer stroom je vervolgens door naar een competitie- of recreatieteam.

Nieuwe leden trainen 3x kosteloos mee

Wanneer je je aanmeld als lid kun je tot 3x meetrainen (binnen een periode van 5 weken) zonder gedoe of kosten. Als je in deze periode toch besluit om niet te blijven, mail ons dan gerust om het lidmaatschap te beëindigen. Na deze periode word je definitief lid voor het seizoen, met automatische verlenging per jaar tot je je uitschrijft.

Als lid ben je bekend met ons huishoudelijk reglement. Dit hebben we verder ook praktisch uitgewerkt in onze gedragsregels. We zetten ons in om de ons toevertrouwde persoonsgegevens volgens de AVG-regels te beheren/verwerken.

Van zes tot achttien jaar

Kinderen vanaf 6 jaar trainen en spelen volgens de CMV-methode (Cool Moves Volley). Vanaf daar groeien ze door via de C-, B- en A-jeugd naar het volwassen volleybal.

Al onze trainers/coaches, beschikken over een zogeheten VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

CMV biedt 6 niveaus, die de kinderen afhankelijk van leeftijd en talent doorlopen:

• CMV niveau 1 vanaf 6 tot 8 jaar
• CMV niveau 2 vanaf 7 tot 9 jaar
• CMV niveau 3 vanaf 8 tot 10 jaar
• CMV niveau 4 vanaf 9 tot 11 jaar
• CMV niveau 5 vanaf 10 tot 12 jaar
• CMV niveau 6 vanaf 11 tot 13 jaar

• C-jeugd vanaf 12 tot 14 jaar
• B-jeugd vanaf 13 tot 16 jaar
• A-jeugd vanaf 15 tot 18 jaar

De Nevobo-competitie biedt uitdaging aan senior (18+) volleybaltalenten

Ardea speelt goed mee in de regionale Nevobo-competitie met teams in diverse klassen. De indeling bij de Nevobo-seniorenteam gebeurt op basis van volleybaltechniek en inzet.
Vandaar dat we altijd eerst willen weten op wat voor niveau je speelt / gespeeld hebt en je eerst uitnodigen om mee te trainen.

Recreatief trainen en desgewenst competitie spelen

Wie recreatief wil volleyballen, is bij Ardea aan het goede adres.
Het maakt niet uit wat je leeftijd of (gebrek aan) ervaring is, we kunnen je een plek bieden om volleybaltechniek op te doen of te verbeteren, en om te spelen.

Er zijn de nodige recreatieve leden die alleen komen trainen, maar we spelen in goed bezette recreatiecompetities met

twee damesklassen (A en B, Langedijk, dinsdagavond) en twee heren-/mixklassen (A en B, donderdagavond in Heerhugowaard).

Wie wil en voldoende volleybaltechniek heeft opgedaan, kan meespelen.

Contributie en overige kosten

Ardea speelt goed mee in de regionale Nevobo-competitie met teams in diverse klassen. De indeling bij de Nevobo-seniorenteams gebeurt op basis van volleybaltechniek en inzet.
Vandaar dat we vooraf graag willen weten op wat voor niveau je speelt of gespeeld hebt en zullen we je eerst uitnodigen om mee te trainen.

 

TeamContributieKostenTotaal1e Incasso2e Incasso
Heren19580275177,597,5
Dames19580275177,597,5
Recreanten (alleen Trainen)1741748787
Recreanten Competitie1743020411787
A-Jeugd1646022414282
B- & C-Jeugd1645021413282
CMV1105016010555
Ballensponsoren3535
Verenigingsleden1010

Lidmaatschap via automatische incasso

Ardea int de contributie en kosten in twee ongelijke delen, omdat we in de eerste incasso de externe kosten (Nevobo/competitiebijdragen) volledig meenemen.

Dit is besloten tijdens onze Algemene Leden Vergadering van 2018. Inning vindt plaats rond 1 oktober en 1 januari via automatische incasso.

Zo nodig kun je een wijziging van het rekeningnummer doorgeven aan penningmeester@ardeahhw.nl

Lidmaatschap gelieve beëindigen vóór 1 juli

Het verenigingsjaar eindigt op 30 juni, dan begint direct het nieuwe seizoen. Dan verlengen we je lidmaatschap (en contributieverplichting) automatisch met een jaar.

Opzegging tijdens het seizoen leidt niet tot vrijstelling/teruggave van contributie, alleen in uitzonderingsgevallen (zoals zware langdurige blessures, verhuizing).

Afmelden gaat via ledenadministratie@ardeahhw.nl

Huishoudelijk reglement

Afspraken om plezierig te volleyballen bij Ardea. Klik hier om het Huishoudelijk Reglement van Volleybalvereniging Ardea Heerhugowaard 2023 te bekijken.