de vrijwilligers achter ardea

Het Bestuur van Ardea

Het bestuur van Ardea bestaat uit zes personen.

Naast harde kern van voorzitter, secretaris en penningmeester, maakt ook de voorzitter van de technische commissie direct deel uit van het bestuur.

Een bestuurslid algemene zaken en een bestuurslid die zich toespitst op regionale samenwerking maken het zestal compleet.

Het bestuur zorgt voor het beleid van de vereniging en de aansturing van alle benodigde activiteiten van onze vereniging.
Samen zijn we de sturende kracht achter Ardea!

 

Voorzitter – Monique Mestebeld – bestuur@ardeahhw.nl
Secretaris – Madelon Aardenburg – secretaris@ardeahhw.nl
Penningmeester – Sven Hoek – penningmeester@ardeahhw.nl
Bestuurslid technische zaken – Judith Beers – technischecommissie@ardeahhw.nl
Bestuurslid algemene zaken – Anita Bus – bestuur@ardeahhw.nl
Bestuurslid regionale samenwerking – Martin Polman – regiocoordinator@ardeahhw.nl

Verzameladres: bestuur@ardeahhw.nl

Technische Commissie

Voor de uitvoering van al onze sportieve activiteiten beschikt Ardea over een Technische Commissie (TC).

De TC bestaat uit vertegenwoordigers van al onze kerngroepen: jeugd, heren, dames, recreanten en beach.

Samen zorgen wij voor de teamindeling, trainingsschema’s en dat elk team over een goede trainer beschikt.

Vele vrijwilligers verzorgen dat de dagelijkse uitoefening van trainingen en wedstrijden zodat deze allemaal zo soepel mogelijk verlopen.

Samen zijn we de organiserende kracht van Ardea!

 

Voorzitter TC – Judith Beers – technischecommissie@ardeahhw.nl
Jeugd – Paulien Rijkenberg – technischecommissie@ardeahhw.nl
Recreanten – Eelke Schrauwers – recreanten@ardeahhw.nl
Beachvolleybal – Eelke Schrauwers – beachvolleybal@ardeahhw.nl

Verzameladres: technischecommissie@ardeahhw.nl

overige Contactpersonen

Wedstrijdsecretariaat: Amy, Isabel en Merel – wedstrijdsecretariaat@ardeahhw.nl

Vertrouwenspersoon: Imma van der Woude – vertrouwenspersoon@ardeahhw.nl

Regio coördinator: Martin Polman – regiocoordinator@ardeahhw.nl

Scholentoernooi: Paulien, Ilona en Miriam – scholentoernooi@ardeahhw.nl

Materiaalbeheer: Piet Beers – materialen@ardeahhw.nl

Webmaster: Maaike van Schilt – webredactie@ardeahhw.nl

Sponsorcommissie: Wouter, Amy en Madelon – sponsorcommissie@ardeahhw.nl

HandsTeam