Parkeren bij De Draai

Het huidige parkeerterrein naast sporthal de Draai gaat plaats maken voor bebouwing (oranje gestreept in onderstaande afbeelding). Vanwege het bouwrijp maken gaat dit parkeerterrein binnenkort op de schop. Er wordt een tijdelijk parkeerterrein gemaakt, op de afbeelding is dit in grijs gemarkeerd, boven het huidige parkeerterrein.

Zie ook onderstaande afbeelding voor een weergave van de werkzaamheden en de bereikbaarheid van het gebied tijdens de woningbouw.

Hieronder meer informatie, aangeleverd vanuit de gemeente.

Bouwweg Oosterparkweg Noord
Een nieuwe hoofd-bouwweg met riolering wordt op dit moment aangelegd met een aansluiting op de Oosttangent, met daarnaast een nieuwe watergang. Deze route vervangt de huidige route die langs de school en sporthal loopt. De bouwweg en het parkeerterrein langs de sporthal worden verwijderd om daarmee ruimte te maken voor de ontwikkeling van bebouwing. Om deze reden wordt ook een gedeelte van het fietspad verschoven.

Bouwveld noordelijk deel Oeverzeggeweg
Binnen drie ontwikkelgebieden wordt bebouwing gerealiseerd. In het oostelijke bouwveld wordt in opdracht van Woonwaard een appartementengebouw gerealiseerd, met daarin ruimte voor sociale huurwoningen en woningen van Esdegé Reigersdaal. De komende maanden zal deze bouw starten.
In het westelijke en centrale bouwveld wordt door DVM Diemeer ontwikkeld. Deze bouwvelden bevatten huurwoningen, koopwoningen, een zorgcentrum en een parkeerterrein voor de sporthal. De start bouw staat gepland voor de periode maart / april 2023.

Sloop panden Esdegé Reigersdaal
Tijdens de eerste maanden van het volgende jaar wordt de helft van de panden op het terrein van Esdegé Reigersdaal gesloopt. Dit betreft de zuidelijke helft van dit terrein, aan de zijde van De Draai. Het noordelijke gebied zal als fase 2 één of twee jaar later gesloopt worden. Dit geeft ruimte om over een aantal jaren De Draai hier te ontwikkelen.

Bereikbaarheid woningen en parkeren sporthal
De route langs de sporthal en school wordt verwijderd. Een nieuwe hoofdweg Oosterparkweg Noord en een nieuwe entree naar de Oeverzeggeweg wordt gemaakt. Dit worden de nieuwe routes naar de straten in De Draai tijdens het bebouwen van de Oeverzeggeweg.
Het parkeerterrein bij de sporthal vervalt en een nieuw kleinere parkeerplaats wordt nabij de Oosttangent gemaakt. Dit parkeerterrein kan tezamen met het parkeerterrein bij de school gebruikt worden door de bezoekers van de sporthal, buiten de schooltijden.