Vacature Regiocoördinator

Binnen het bestuur van Ardea hebben we een algemene bestuurslid aangesteld voor de samenwerking met andere verenigingen, gemeentes, Nevobo, etc. Aan het einde van dit seizoen treedt de huidige ‘regiocoördinator’ af en zoeken we dus iemand die deze taak op zich wil nemen en zitting wil nemen in het bestuur.

Als Ardea werken we samen met een aantal andere volleybalverenigingen in de regio onder de naam ‘Team West Friesland’. Dit team, bestaande uit een aantal voorzitters of contactpersonen van de aangesloten verenigingen, overlegt eens in de 6 weken over wat er speelt in de regio op volleybalgebied, werkt aan een aantal concrete verbeteringen (o.a. aanbod, promotie, opleidingsplan) en probeert vooral van elkaar te leren. Namens Ardea heeft de regiocoördinator zitting in dit overleg. Tijdens de bestuursvergaderingen van Ardea stemt de regiocoördinator de acties voor de vereniging af.

Daarnaast worden er steeds meer activiteiten ontplooit onder het Gemeentelijk Sportakkoord. Als regiocoördinator heb je contact met de gemeente en Heerhugowaard Sport over gezamenlijke activiteiten, zoals het organiseren van clinics, opleidingen en andere initiatieven.

Ben je geïnteresseerd in de ontwikkelingen van de volleybalsport en vind je het een uitdaging om verder te kijken dan je eigen volleybalactiviteiten en onze vereniging, neem dan contact met ons op bestuur@ardeahhw.nl. Deze bestuursfunctie heeft zijn waarde voor Ardea bewezen en willen we absoluut continueren. We vinden het leuk als jij dit samen met ons wil vormgeven. Voor meer informatie over de taken van de regiocoördinator stuur dan een mail met je telefoonnummer naar regiocoordinator@ardeahhw.nl. Je wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld door de huidige coördinator.